Götaström

Styrelsen

Ordförande

Lars Ljungqvist  
0370-70134  
070-5770435
larsljungqvist@engholmsindustri.se

v. Ordförande

Göran Bäckström  
0393-21418  
070-7980668
backstrom@delta.telenordia.se

Sekreterare

Thomas Nordquist 
0370-71762  
070-2271762
thomasnordquist@hotmail.com

v. Sekreterare

Jörgen Gustafsson  
0370-74020

Kassör

Richard Nork
0703-016679
ekonomi@gotastrom.nu

Ledamöter

Ewald Ekman 
0705-667275
ewald_ekman@hotmail.com

 

Krister Gustavsson  

0393-12207  
070-2526392

Suppleanter

Esbjörn Johansson  
0704-956707
esbjorn52@hotmail.com

 

Mats Carlsson
0739-968604

Copyright © Götaströms Fordonshistoriska Klubb All rights reserved. info@gotastrom.nu