Götaström

Åkträffar och utflykter

 

 

 

Under maj - oktober har vi åkträffar med de gamla fordonen.

 

 

Hoks gamla brandbil, en Fargo